არჩევნები: 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

სექტემბერი 14, 2016

წინასაარჩევნო პროგრამების პრეზენტაცია ზუგდიდში

უახლესი განცხადებები - 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

ამ მომენტისათვის განცხადებები არ ფიქსირდება